Natural Whetstones Quarried Locally Brynsten från Loos av Lerskiffer
Manufactured in Loos since the 1800s Tillverkas lokalt sedan 1800-talet

Introduction

Introduktion

Loosbrynet (meaning Loos Whetstone) is a fine-grained Swedish waterstone, quarried locally in in the northernmost part of Hälsingland; it is cut from shale formed on the ocean floor, with a grit varying around 1200-1500. It was used during the early Viking Age as an effective means to sharpen blades and tools; leftovers found in Helgö and other parts of Sweden refer back to the locality of Loos, where the production of sharpening stones still persists through its reinstatement in the 1800s, the lineage of which begins with Hans Gustaf Borg, who initiated its industrial manufacturing at the turn of the century.

Loosbrynet är ett finkornigt vattenbryne på 1200-1500 korn av lerskiffer som ger en mycket vass egg. Den tidigaste dokumentationen är från 1750 och sedan 1800-talet har det tillverkats industriellt. Stenen har använts sedan tidig vikingatid för att skärpa verktygen. På den här sidan kan du hitta information om vilka modeller som tillverkas idag, hur de tillverkas och lite om historien.

General Usage

Användning

Never use oil, only water while honing your equipment. If the edge is jagged or just in a generally bad state you can grind or use a file to get rid of the damaged areas and create a new, clean bevel on your knife. A wooden block can be used to get rid of the wire-edge you get after sharpening. Always do the sharpening away from and not towards the hand you are holding the sharpening stone with.

Använd bara vatten när du brynar. Aldrig olja. Om eggen har sår eller är underhaltig i övrigt; slipa eller fila eggen före bryning. Råeggen kan tas bort med en träklos. Bryna alltid med eggen bort från den hand du håller brynet med.

Shop: Products will be made available for online purchases within the near future.

Köp: En webshop kommer att göras tillgänglig inom snar framtid.