Loosbrynet är ett finkornigt vattenbryne av natursten som ger en mycket vass egg.

Den tidigaste dokumentationen är från 1750 och sedan 1860-talet har det tillverkats industriellt.

På den här sidan kan du hitta information om vilka modeller som tillverkas idag,

hur de används och lite om historien.

Sidan är fortfarande under uppbyggnad.